De oud-bestuurder van een failliete Bredase taalschool die grote bedragen wegsluisde en de administratie zoekmaakte moet zich voor de rechter verantwoorden.

Dat is de uitkomst van het onderzoek dat curator Pieter Boomaars heeft gedaan naar het faillissement van ‘De Beste School BV’. Hij verwacht ‘binnenkort’ toestemming te kunnen vragen aan de rechter-commissaris voor het opstarten van een procedure.

De curator verdenkt Ahed S. van grootschalige fraude met inburgeringsgeld door mogelijk honderden facturen te declareren voor ‘cursisten’ die geen cursus hebben gevolgd. Hij stelt de oud-directeur aansprakelijk voor het wanbeleid bij de school die nog geen twee jaar heeft bestaan. Met de fraude, die in 2017 begon, zijn naar schatting honderdduizenden euro’s gemoeid.

De zwendel kwam aan het licht nadat een van de docenten begin 2019 het faillissement van de school had aangevraagd omdat haar salaris niet werd uitbetaald. Eerder verlieten meerdere docenten om dezelfde reden de school na er een korte periode te hebben lesgegeven.

DUO-budget

Ahed S. tijdens een interview aan Omroep Brabant in 2017.

Iedere statushouder die moet inburgeren mag drie tot vijf jaar lang op kosten van de overheid studeren bij een taalschool met een speciaal keurmerk. De Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) vergoedt voor elke inburgeraar maximaal 10 duizend euro aan studiekosten. Duo maakt het cursusgeld over op de rekening van een taalschool met het Blik op Werk-keurmerk.

De door een Syrische statushouder geleide school spande voor de fraude samen met zogenoemde spookstudenten. Die ondertekenden in ruil voor cadeaus en geld cursuscontracten maar volgden geen les. De nepcursisten kregen van de directie steevast een deel van de omzet uitgekeerd afkomstig uit het Duo-budget.

De taalschool groeide in korte tijd snel door de inzet van een Arabischtalige ronselaar. Die gaf een laptop, contant geld of een cadeaukaart van de MediaMarkt aan elke nieuwe cursist die een contract tekende. De school opende in twee jaar tijd tien leslocaties waaronder in Breda, Etten-Leur, Roosendaal en Tilburg.

Verduistering van geld

Boomaars ontdekte na het faillissement dat de directeur grote bedragen contant had opgenomen en dat hij meer geld naar zijn privérekening had overgemaakt dan op zijn loonstrookjes staat. De ex-taalschoolhouder zei vorig jaar tegen BN De Stem dat hij lijdt onder de ‘beslissingen’ die hij destijds heeft genomen.

De curator sprak voor zijn onderzoek met meerdere getuigen over de handel en wandel bij de Bredase taalschool. ‘Volgens de gehoorde oud-medewerkers en cursisten is de subsidie door De Beste School niet benut om cursussen te verzorgen, maar is dat geld onrechtmatig uitgekeerd aan de betrokken bestuurders.’

TCI Compiti

De Bredase wethouder Marianne de Bie was in 2017 nog aanwezig bij de feestelijke opening van De Beste School, blijkt uit een verslag van BN De Stem. Zij prees de toen nieuwe speler op de markt aan als een ‘bijzonder concept’ waar de statushouder ‘sneller’ Nederlands zou gaan leren.

De school wilde concurreren met een grotere andere taalschool in de regio: TCI Compiti. Die school met dertig vestigingen moest vorig jaar abrupt de deuren sluiten na een inval door de inspectie van het ministerie van SZW. De overheid beschuldigt de bestuurders van grootschalige fraude met inburgeringsgeld. Een jaar na de inval is echter onduidelijk of zij ook daadwerkelijk vervolgd zullen gaan worden.

Lees ook:

Syriërs waarschuwden al eerder tegen zorgfraudeurs

Door Inti Ibáñez Matus

Journalist, redacteur, copywriter.

Geef een reactie